thumb


Energetický management jako udržitelný cíl OSN

Po delší odmlce se opět vracíme s tématem cílů trvale udržitelného rozvoje pod hlavičkou OSN. Plynule navážeme a dnes se budeme věnovat tomu sedmému, který je zasvěcen otázce zajištění přístupu k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny. Samozřejmě se nám jedná především o to, jak mohou standardy ISO napomoci dosáhnout tohoto vytyčeného bodu.

Sedmý cíl je výzvou nejen pro oblast rozvojových zemí, ale i pro rozvinuté ekonomiky, neboť jeden z dílčích úkolů představuje zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů a další pak zdvojnásobení energetické efektivity. Ruku v ruce s tím samozřejmě jde i následná distribuce elektrické energie.

Jak nám mohou v těchto nelehkých úkolech být nápomocné standardy z řady ISO? Ačkoliv to může pro mnohé z nás být velmi překvapivé, tak mezi standardy ISO nalezneme více než 200 věnovaných otázce energií. ISO 50001 – Systém managementu hospodaření s energií představuje jeden ze základních z pilířů energetického managementu. Vedle toho stojí za zmínku také řada norem ISO 52000, jež je zaměřena na energetickou náročnost budov s tím, že cílí především na stavební společnosti, aby tuto zohledňovaly již při stavbách. Ani solární energie samozřejmě nezůstala mimo zájem standardů ISO, zmiňme proto například ISO 9806 - Solární energie – Solární tepelné kolektory – Zkušební metody a ISO 17225 - Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv.

Zajímáte se o energetický management a chcete či potřebujete se dozvědět víc? Pro vypracování nabídky na míru a další informace související s environmentálním a energetickým managementem nám napište nebo zašlete poptávku.

thumb

12.01.2023

Nová verze standardů GRI

Globální iniciativa pro podávání zpráv (GRI), která je v současnosti používána v...

více informací

thumb

02.06.2022

Online workshop ISO27002:2022

více informací

thumb

09.12.2021

Compliance online workshop

Partnerská organizace Quality Austria si pro Vás hned v lednu připravila online ...

více informací

thumb

10.11.2021

TISAX online workshop

Naše partnerská organizace Quality Austria připravila ve spolupráci s námi zdarm...

více informací

thumb
thumb
thumb