thumb


5 důvodů proč být společensky odpovědní

Společenská odpovědnost, anglicky corporate social responsibility (CSR), je téma, jehož význam stále narůstá v evropském i českém prostředí. V rámci společenské odpovědnosti dochází k ideální kombinaci hospodářských, sociálních a ekologických aspektů tak, aby společnost nebyla limitována v jejím ekonomickém růstu, ale zároveň nedocházelo k ničení a zbytečnému nadužívání přírodních i lidských zdrojů. Ačkoliv se pro mnoho organizací může společenská odpovědnost jevit jako spíše zatěžující, přináší řadu benefitů.

 

1. Motivace a loajalita

Zaměstnanci ve společensky odpovědných organizacích jsou více motivováni a loajální vůči svému zaměstnavateli. Uvědomují si přínosy CSR, sami k ní přispívají a zároveň více sympatizují se směřováním a kroky svého zaměstnavatele. Zaměstnanci často přinášejí nové impulsy a nápady, jak zvýšit efektivitu využívání zdrojů. Dokonce se pak chovají více ekologicky a sociálně odpovědně i ve svém soukromém životě.

2. Atraktivita

Společensky odpovědné organizace lákají ty nejschopnější a nejzapálenější pracovníky. CSR organizace získávají plusové body rovněž u současných či budoucích klientů, společenská odpovědnost je také nezanedbatelnou konkurenční výhodou. V neposlední řadě je CSR ceněna rovněž u partnerů a dalších zainteresovaných stran, neboť ukazuje vysokou míru odpovědnosti a orientace na budoucnost.

3. Investoři

Organizace se zavedeným a fungujícím systémem společenské odpovědnosti vykazují větší zájem investorů, u nichž je opět pozitivně vnímána orientace na budoucnost, stabilita podnikání a rozvoj. CSR tedy zvyšuje hodnotu v očích nejen zaměstnanců, spolupracujících partnerů, ale také investorů, což samotné organizaci opět přináší stabilnější a výhodnější pozici v současnosti i budoucnosti.

4. Marketing & PR

Zavedený systém CSR lze velmi efektivně využít při marketingových a PR aktivitách, neboť společensky odpovědné organizace jsou pozitivně vnímány napříč celou společností, díky čemuž se opět zvyšuje zájem investorů a podpora zainteresovaných stran, partnerů i zaměstnanců.

5. Uspokojení a rozvoj

Významným bodem je i vlastní pocit konání dobra, šetření přírodní zdrojů a férové pracovní podmínky. Společensky odpovědná organizace nezneužívá svého dominantního postavení, podporuje rozvoj komunity a šetří přírodu. Z toho přirozeně plyne i větší spokojenost, orientace na budoucnost a myšlenky pozitivního rozvoje podnikání.

 

Společenská odpovědnost je velkým tématem především na asijském a africkém kontinentu, ale vzhledem ke globálním aktivitám mnoha společností se CSR uplatňuje celosvětově. Navíc spotřebitelé a koncoví zákazníci v Evropě a Severní Americe začínají být čím dál tím více citlivější na otázky trvalé udržitelnosti, ekologie, cirkulární ekonomiky a férového jednání, proto také globálně roste význam CSR.

Vydejte se správným směrem a využijte veškeré výhody, které společenská odpovědnost nabízí. Napište nám nebo pošlete poptávku, společně připravíme řešení přímo na míru.

thumb

20.01.2021

ISO standardy a hospodaření s vodou

Další rozvojový cíl, kterému se dneska budeme věnovat nese číslo 6 a týká se dos...

více informací

thumb

08.01.2021

Co je a jak funguje mentoring?

Mentoring se postupně etabluje nejen na poli univerzitním, ale také přímo v orga...

více informací

thumb

27.11.2020

IT bezpečnost ve světle pandemie

Koronavirové události letošního roku způsobily nejen to, že se většina možných a...

více informací

thumb

18.11.2020

Směrnice pro virtuální vzdělávání

Současná celosvětová epidemie viru COVID-19 přesunula způsob vzdělávání do onlin...

více informací

thumb
thumb
thumb