thumb


5 důvodů proč být společensky odpovědní

Společenská odpovědnost, anglicky corporate social responsibility (CSR), je téma, jehož význam stále narůstá v evropském i českém prostředí. V rámci společenské odpovědnosti dochází k ideální kombinaci hospodářských, sociálních a ekologických aspektů tak, aby společnost nebyla limitována v jejím ekonomickém růstu, ale zároveň nedocházelo k ničení a zbytečnému nadužívání přírodních i lidských zdrojů. Ačkoliv se pro mnoho organizací může společenská odpovědnost jevit jako spíše zatěžující, přináší řadu benefitů.

 

1. Motivace a loajalita

Zaměstnanci ve společensky odpovědných organizacích jsou více motivováni a loajální vůči svému zaměstnavateli. Uvědomují si přínosy CSR, sami k ní přispívají a zároveň více sympatizují se směřováním a kroky svého zaměstnavatele. Zaměstnanci často přinášejí nové impulsy a nápady, jak zvýšit efektivitu využívání zdrojů. Dokonce se pak chovají více ekologicky a sociálně odpovědně i ve svém soukromém životě.

2. Atraktivita

Společensky odpovědné organizace lákají ty nejschopnější a nejzapálenější pracovníky. CSR organizace získávají plusové body rovněž u současných či budoucích klientů, společenská odpovědnost je také nezanedbatelnou konkurenční výhodou. V neposlední řadě je CSR ceněna rovněž u partnerů a dalších zainteresovaných stran, neboť ukazuje vysokou míru odpovědnosti a orientace na budoucnost.

3. Investoři

Organizace se zavedeným a fungujícím systémem společenské odpovědnosti vykazují větší zájem investorů, u nichž je opět pozitivně vnímána orientace na budoucnost, stabilita podnikání a rozvoj. CSR tedy zvyšuje hodnotu v očích nejen zaměstnanců, spolupracujících partnerů, ale také investorů, což samotné organizaci opět přináší stabilnější a výhodnější pozici v současnosti i budoucnosti.

4. Marketing & PR

Zavedený systém CSR lze velmi efektivně využít při marketingových a PR aktivitách, neboť společensky odpovědné organizace jsou pozitivně vnímány napříč celou společností, díky čemuž se opět zvyšuje zájem investorů a podpora zainteresovaných stran, partnerů i zaměstnanců.

5. Uspokojení a rozvoj

Významným bodem je i vlastní pocit konání dobra, šetření přírodní zdrojů a férové pracovní podmínky. Společensky odpovědná organizace nezneužívá svého dominantního postavení, podporuje rozvoj komunity a šetří přírodu. Z toho přirozeně plyne i větší spokojenost, orientace na budoucnost a myšlenky pozitivního rozvoje podnikání.

 

Společenská odpovědnost je velkým tématem především na asijském a africkém kontinentu, ale vzhledem ke globálním aktivitám mnoha společností se CSR uplatňuje celosvětově. Navíc spotřebitelé a koncoví zákazníci v Evropě a Severní Americe začínají být čím dál tím více citlivější na otázky trvalé udržitelnosti, ekologie, cirkulární ekonomiky a férového jednání, proto také globálně roste význam CSR.

Vydejte se správným směrem a využijte veškeré výhody, které společenská odpovědnost nabízí. Napište nám nebo pošlete poptávku, společně připravíme řešení přímo na míru.

thumb

06.08.2020

Nová směrnice ISO na zvládání klimatických změn

Směrnice ISO 14092:2020, Přizpůsobení se klimatickým změnám – Požadavky a doporu...

více informací

thumb

27.07.2020

Nová ISO 50004

V červnu 2020 byla vydána nová norma ISO 50004 udávající pokyny pro implementaci...

více informací

thumb

09.07.2020

5 důvodů proč být společensky odpovědní

Společenská odpovědnost, anglicky též corporate social responsibility (CSR), je ...

více informací

thumb

03.07.2020

4 tipy pro bezpečnost informací při home-office

Mnoho společností, u nichž to bylo možné, přešlo s ohledem na vývoj epidemie buď...

více informací

thumb
thumb
thumb