thumb


ISO 24179 - měření BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je významným aspektem pracovněprávních vztahů, který ovlivňuje nejen samotný pracovní poměr, ale také jeho kvalitu a často i dobu trvání. Celosvětově je statistika v oblasti BOZP stále velmi smutná. Okolo 2,78 milionů lidí zemře v souvislosti s výkonem práce a nespočet dalších milionů utrpí pracovní úraz.1 Význam BOZP a nutnost přijímání opatření je evidentní. Jak však kroky v této oblasti hodnotit?

Prvním standardem vhodným jak pro interní, tak externí reporting v řízení lidských zdrojů je ISO/TS 24179, Řízení lidských zdrojů – Metriky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Standard díky svému zaměření na BOZP nastiňuje i oblasti zájmu, jež je vhodné brát při zajišťování BOZP a přijímání opatření v potaz. Tento aspekt pomáhá na poli BOZP nejen na interní úrovni, ale také při externí komunikaci, např. směrem k veřejným institucím či zainteresovaným stranám.

ISO 24179 věnuje pozornost otázkám dočasné pracovní neschopnosti z důvodů pracovního úrazu či nemoci z povolání, jejímu počtu, školením BOZP, respektive jejich množství a rovněž počtu účastníků. Vedle toho pomáhá norma i srovnávat aktuální stav BOZP s definovanými cíli, jiný organizacemi či situací v daném odvětví. Podle samotných autorů standardu je jedním ze záměrů i podpora účinnosti ISO 30414, Řízení lidských zdrojů – Pokyny pro interní a externí reporting lidských zdrojů a dalších souvisejících norem.

V rámci série norem ISO týkajících se lidských zdrojů je plánováno dále vydání standardů pokrývajících otázky vedení, compliance, diverzity, nákladů, firemní kultury, dovedností a schopností či úspěšného plánování a dostupnosti pracovní síly.

Pro vypracování nabídky a další otázky ohledně školení, kurzů či poradenství v oblasti BOZP nám napište nebo pošlete poptávku. Rádi s vámi vše projdeme a nastavíme.


1https://www.iso.org/news/ref2555.html  [cit. 20. 10: 2020]

Zdroje:

International Organization for Standardization, MEASURING UP AT WORK, www.iso.org/news/ref2555.html

thumb

27.11.2020

IT bezpečnost ve světle pandemie

Koronavirové události letošního roku způsobily nejen to, že se většina možných a...

více informací

thumb

18.11.2020

Směrnice pro virtuální vzdělávání

Současná celosvětová epidemie viru COVID-19 přesunula způsob vzdělávání do onlin...

více informací

thumb

06.11.2020

ISO a gender – jak to jde dohromady?

Dalším ze série celkem 17 cílů je Dosažení genderové rovnosti a posílení postave...

více informací

thumb

29.10.2020

Rozhovor s profesionální kariérovou a online koučkou

Kam se profesně vydat, jak naložit s novými příležitostmi a současnou situací? Ř...

více informací

thumb
thumb
thumb