thumb


ISO a gender – jak to jde dohromady?

Dalším ze série celkem 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs) je "Dosažení genderové rovnosti a posílení postavení všech žen a dívek". Organizace spojených národů pod tímto bodem zmiňuje snahu o ukončení všech forem diskriminace, odstranění veškerých druhů násilí páchaného na ženách a dívkách, dostupnou zdravotní péči včetně služeb sexuálního a reprodukčního zdraví a další. Jak s tímto cílem souvisí mezinárodní standardy publikované a připravované organizací ISO (International Organization for Standardization)?

Genderová rovnost je součástí společenské odpovědnosti, proto se také rovnost pohlaví včetně většího zapojení žen a dívek nachází v ISO 2600, směrnici pro společenskou odpovědnost. ISO 26000 si klade za cíl podporu rovnosti obou pohlaví mimo jiné také tím, že by organizace měly mít stejné zastoupení mužů a žen na řídících postech, zajistit jim rovné zacházení i odměňování. Všechny organizace by také měly udělit oběma pohlavím stejná práva a rozhodovací pravomoci, samozřejmě na srovnatelných pozicích. V této oblasti jsou pořád patrné velké rozdíly i v České republice. I u nás totiž ženy na srovnatelné funkci mají až o pětinu horší platové ohodnocení než muži. U vysokoškolaček je tento rozdíl ještě výraznější, neboť vydělávají až od 30% méně než jejich mužští kolegové na stejné pozici. Je evidentní, že problém nerovnosti obou pohlaví se tedy netýká jen rozvojových zemí, ale i těch rozvinutých.

Organizace ISO si je vědoma významu zastoupení žen v různých oblastech. Z tohoto důvodu také podporuje větší zapojení žen do vývoje mezinárodních technických standardů a také do procesu jejich aplikace. I proto se ISO před nedávnem přidalo k mezinárodní síti International Gender Champions zaměřené na rovnost pohlaví ve vedoucích funkcích.

Jak na vhodně implementovat ISO 26000 a související standardy? Kde začít a na co si dát pozor? Napište nám nebo zašlete poptávku pro další informace a vypracování nabídky.


Zdroje:

International Organization for Standardization, GOAL 5: Gender Equality, www.iso.org/sdg/SDG05.html

Organizace spojených národů, Rozvojové cíle, 5. Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny, www.osn.cz/sdg-5-dosahnout-genderove-rovnosti-a-posilit-postaveni-vsech-zen-a-divek/

Nesehnutí. projekt budmefer.cz

thumb

20.01.2021

ISO standardy a hospodaření s vodou

Další rozvojový cíl, kterému se dneska budeme věnovat nese číslo 6 a týká se dos...

více informací

thumb

08.01.2021

Co je a jak funguje mentoring?

Mentoring se postupně etabluje nejen na poli univerzitním, ale také přímo v orga...

více informací

thumb

27.11.2020

IT bezpečnost ve světle pandemie

Koronavirové události letošního roku způsobily nejen to, že se většina možných a...

více informací

thumb

18.11.2020

Směrnice pro virtuální vzdělávání

Současná celosvětová epidemie viru COVID-19 přesunula způsob vzdělávání do onlin...

více informací

thumb
thumb
thumb