thumb


ISO standardy a hospodaření s vodou

Další rozvojový cíl, kterému se dneska budeme věnovat, nese číslo 6 a týká se problematiky vody i sanitačních zařízení včetně otázek jejich dostupnosti.

Začneme pozitivně, celosvětově totiž má v současné chvíli až 91% světové populace přístup k čisté vodě. Na druhou stranu je zde 2,5 miliardy lidí, kteří nemají k dispozici sanitační zařízení pro likvidaci odpadních vod. Nesmíme ani opomenout fakt, že mnoho států je aktuálně ohroženo nedostatkem vody a s tím souvisejícími negativními dopady. Pojďme se tedy společně podívat, jak mohou mezinárodní standardy ISO přispět při řešení otázek spojených s vodou, ať již pitnou či odpadní.

ISO (International Organization for Standardization) má v repertoáru mnoho standardů věnovaných právě problémům souvisejícím s vodou, od vod odpadních, kanalizace, efektivního zavlažování a využívání, monitoringu vodních stop až po zásobování pitnou vodou. Posledním zmíněným tématem se zabývá např. ISO 24518 na podporu komunit při zásobování pitnou vodou a řešení vod odpadních v případě havárií vodních zařízení.

Z dalších mezinárodních norem můžeme zmínit relativně novou ISO 24521, která slouží jako praktický návod pro správu a údržbu zařízení odpadních vod a s tím souvisejícími službami. Standard mimo jiného disponuje i tipy ohledně proškolování personálu, hodnocení rizik a možností v podobě alternativních řešení pro čističky vod za užití lokálních zdrojů.

Voda, nakládání s ní a její efektivní využívání budou mít v budoucnu pro naši populaci, vzhledem ke klimatickým změnám, ještě větší význam. Velmi dobře lze otázky spojené s vodními zdroji zahrnout do systému řízení životního prostředí dle ISO 14001 a energetického managementu dle ISO 50001.

Pro vypracování nabídky na míru a další informace související s environmentálním managementem nám napište nebo zašlete poptávku.


Zdroje: 

International Organization for StandardizationGOAL 6: CLEAN WATER AND SANITATION ENSURE AVAILABILITY AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF WATER AND SANITATION FOR ALL https://www.iso.org/sdg/SDG06.html

Organizace spojených národů, Rozvojové cíle, 6.Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi, https://www.osn.cz/sdg-6-zajistit-vsem-dostupnost-vody-a-sanitacnich-zarizeni-a-udrzitelne-hospodareni-s-nimi/

thumb

10.11.2021

TISAX online workshop

Naše partnerská organizace Quality Austria připravila ve spolupráci s námi zdarm...

více informací

thumb

26.08.2021

Energetický management jako udržitelný cíl OSN

Po delší odmlce se opět vracíme s tématem cílů trvale udržitelného rozvoje pod h...

více informací

thumb

16.04.2021

Online WS Agile|Scrum|Kanban

Online workshop zdarma Metody plánování Agile | Scrum | Kanban

více informací

thumb

20.01.2021

ISO standardy a hospodaření s vodou

Další rozvojový cíl, kterému se dneska budeme věnovat nese číslo 6 a týká se dos...

více informací

thumb
thumb
thumb