thumb


ISO standardy a hospodaření s vodou

Další rozvojový cíl, kterému se dneska budeme věnovat, nese číslo 6 a týká se problematiky vody i sanitačních zařízení včetně otázek jejich dostupnosti.

Začneme pozitivně, celosvětově totiž má v současné chvíli až 91% světové populace přístup k čisté vodě. Na druhou stranu je zde 2,5 miliardy lidí, kteří nemají k dispozici sanitační zařízení pro likvidaci odpadních vod. Nesmíme ani opomenout fakt, že mnoho států je aktuálně ohroženo nedostatkem vody a s tím souvisejícími negativními dopady. Pojďme se tedy společně podívat, jak mohou mezinárodní standardy ISO přispět při řešení otázek spojených s vodou, ať již pitnou či odpadní.

ISO (International Organization for Standardization) má v repertoáru mnoho standardů věnovaných právě problémům souvisejícím s vodou, od vod odpadních, kanalizace, efektivního zavlažování a využívání, monitoringu vodních stop až po zásobování pitnou vodou. Posledním zmíněným tématem se zabývá např. ISO 24518 na podporu komunit při zásobování pitnou vodou a řešení vod odpadních v případě havárií vodních zařízení.

Z dalších mezinárodních norem můžeme zmínit relativně novou ISO 24521, která slouží jako praktický návod pro správu a údržbu zařízení odpadních vod a s tím souvisejícími službami. Standard mimo jiného disponuje i tipy ohledně proškolování personálu, hodnocení rizik a možností v podobě alternativních řešení pro čističky vod za užití lokálních zdrojů.

Voda, nakládání s ní a její efektivní využívání budou mít v budoucnu pro naši populaci, vzhledem ke klimatickým změnám, ještě větší význam. Velmi dobře lze otázky spojené s vodními zdroji zahrnout do systému řízení životního prostředí dle ISO 14001 a energetického managementu dle ISO 50001.

Pro vypracování nabídky na míru a další informace související s environmentálním managementem nám napište nebo zašlete poptávku.


Zdroje: 

International Organization for StandardizationGOAL 6: CLEAN WATER AND SANITATION ENSURE AVAILABILITY AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF WATER AND SANITATION FOR ALL https://www.iso.org/sdg/SDG06.html

Organizace spojených národů, Rozvojové cíle, 6.Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi, https://www.osn.cz/sdg-6-zajistit-vsem-dostupnost-vody-a-sanitacnich-zarizeni-a-udrzitelne-hospodareni-s-nimi/

thumb

20.01.2021

ISO standardy a hospodaření s vodou

Další rozvojový cíl, kterému se dneska budeme věnovat nese číslo 6 a týká se dos...

více informací

thumb

08.01.2021

Co je a jak funguje mentoring?

Mentoring se postupně etabluje nejen na poli univerzitním, ale také přímo v orga...

více informací

thumb

28.12.2020

EMANNO? Cože EMA, NO? No přeci EMANNO!

Poslední dva roky jsme jako IQS – International Quality Services s.r.o. (IQS) sp...

více informací

thumb

27.11.2020

IT bezpečnost ve světle pandemie

Koronavirové události letošního roku způsobily nejen to, že se většina možných a...

více informací

thumb
thumb
thumb