Mise 2030

Návrh klimatické a energické strategie 2030 leží na stole. S velkým napětím je očekáváno vydání klimatické a energické strategie 2030.

S velkým napětím je očekáváno vydání klimatické a energické strategie 2030. Nyní leží návrh strategie na stole a je o něm hodně diskutováno. Z celého jednání vykrystalizovaly dva klíčové body: budovy a doprava.

 

Podle mediálních zpráv se nejedná o žádný velký úspěch: příliš vágní, žádné konkrétní lhůty, žádné odpovědnosti… Ale podívejte se sami na: mission2030.info. Cílem vládního kabinetu je návrh strategie obsáhle prodiskutovat a doplnit o ty nejlepší ideje. Proto začal nyní široký diskuzní proces. K zapojení je přizvána každá zainteresovaná osoba z podnikatelského sektoru, vědy a občanské společnosti, aby měla možnost se konstruktivně zapojit. Jak zapojení zainteresovaných osob, vlády a další souvisejících úřadů kontext strategie?

thumb
thumb

Výpočet čtyřleté lhůty

Podle monitorovací instituce je pro výpočet čtyřletého přechodného období rozhodné datum prvního auditu. Což platí i pro systémy řízení: monitorovací instituce přezkoumává po čtyřech letech zprávy. V souhrnu musejí být zdokumentována nejdůležitější data týkající se spotřeby energie celé organizace a údaje k podstatným identifikovaným potencionálům energetické úspory a přijatá opatření.

 

Revize ISO 50001:201x

Také ISO 50001 se pomalu ale jistě blíží do finále. Její publikace je plánovaná začátkem roku 2019. Může však vyjít koncem roku 2018 – také s tříletým přechodným obdobím – po uveřejnění. Zlepšení výkonu souvisejícím s energiemi – prokázáno v každém auditu, dozorovém auditu – je už nyní ústředním požadavkem, který se odvíjí od akreditační normy ISO 50003.

IQS – International Quality Services vám pomůže s nastavením procesů v oblasti environmentu podle mezinárodních standardů a dalších požadavků.

Podívejte se na naši nabídku služeb v oblasti životního prostředí nebo nám napište.

thumb

23.07.2018

EFQM Forum ve Vídni

Naše partnerská organizace Quality Austria hostí ve Vídni EFQM Forum

více informací

thumb

13.04.2018

Mise 2030

Návrh klimatické a energické strategie 2030 leží na stole. S velkým napětím je o...

více informací

thumb

04.03.2018

Kurz ochrana dat a GDPR v systému řízení kvality

Platnost GDPR se již blíží a vy stále nevíte, jak ovlivní nové evropské nařízení...

více informací

thumb

06.02.2018

ISO 45001 online kurz

Seznamte se s novou normou ISO 45001, které nahrazuje mezinárodní standard OHSAS...

více informací


Reference

thumb
thumb
thumb