thumb


Nová ISO 50004

V červnu 2020 byla vydána nová norma ISO 50004 udávající pokyny pro implementaci, údržbu a zlepšování systému řízení hospodaření s energiemi dle ISO 50001. Teď, když se s ohledem na celosvětový vývoj ekonomiky, snaží organizace snižovat náklady v různých oblastech, narůstá také význam umění správného hospodaření s energiemi. A právě ISO 50004:2020 má napomoci při zavádění energetického managementu všem bez ohledu na velikost, obor podnikání nebo předchozí zkušenosti a stav systému enviromentálního managementu.

Organizacím, které usilují o maximální energetickou úspornost a hospodárné nakládání s energiemi, poskytuje ISO 50004 systematický přístup a návod, jak toho dosáhnout za využití mezinárodního standardu ISO 50001. Kromě jiného dochází na základě zavedení tohoto systému řízení k trvalému zlepšování a efektivnosti energetického výkonu. Organizace následně dosahují znatelných energetických úspor, což samozřejmě vede i k redukci nákladů. To zcela jasně mluví pro zavedení energetického managementu i v době nejistot a ekonomické recese, protože i přes počáteční náklady se investice do energetického managementu rychle vrací.

V rámci série norem týkajících se energetického managementu očekáváme jako následný krok vydání nového standardu ISO 50005, který se má věnovat fázím implementace systému řízení hospodaření s energiemi. A jeho uveřejnění vás budeme informovat.

Pro vypracování nabídky, školení a kurzy v oblasti energetického managementu nám napište nebo využijte poptávkový formulář.

 

thumb

06.08.2020

Nová směrnice ISO na zvládání klimatických změn

Směrnice ISO 14092:2020, Přizpůsobení se klimatickým změnám – Požadavky a doporu...

více informací

thumb

27.07.2020

Nová ISO 50004

V červnu 2020 byla vydána nová norma ISO 50004 udávající pokyny pro implementaci...

více informací

thumb

09.07.2020

5 důvodů proč být společensky odpovědní

Společenská odpovědnost, anglicky též corporate social responsibility (CSR), je ...

více informací

thumb

03.07.2020

4 tipy pro bezpečnost informací při home-office

Mnoho společností, u nichž to bylo možné, přešlo s ohledem na vývoj epidemie buď...

více informací

thumb
thumb
thumb