thumb


Nová ISO 50004

V červnu 2020 byla vydána nová norma ISO 50004 udávající pokyny pro implementaci, údržbu a zlepšování systému řízení hospodaření s energiemi dle ISO 50001. Teď, když se s ohledem na celosvětový vývoj ekonomiky, snaží organizace snižovat náklady v různých oblastech, narůstá také význam umění správného hospodaření s energiemi. A právě ISO 50004:2020 má napomoci při zavádění energetického managementu všem bez ohledu na velikost, obor podnikání nebo předchozí zkušenosti a stav systému enviromentálního managementu.

Organizacím, které usilují o maximální energetickou úspornost a hospodárné nakládání s energiemi, poskytuje ISO 50004 systematický přístup a návod, jak toho dosáhnout za využití mezinárodního standardu ISO 50001. Kromě jiného dochází na základě zavedení tohoto systému řízení k trvalému zlepšování a efektivnosti energetického výkonu. Organizace následně dosahují znatelných energetických úspor, což samozřejmě vede i k redukci nákladů. To zcela jasně mluví pro zavedení energetického managementu i v době nejistot a ekonomické recese, protože i přes počáteční náklady se investice do energetického managementu rychle vrací.

V rámci série norem týkajících se energetického managementu očekáváme jako následný krok vydání nového standardu ISO 50005, který se má věnovat fázím implementace systému řízení hospodaření s energiemi. A jeho uveřejnění vás budeme informovat.

Pro vypracování nabídky, školení a kurzy v oblasti energetického managementu nám napište nebo využijte poptávkový formulář.

 

thumb

20.01.2021

ISO standardy a hospodaření s vodou

Další rozvojový cíl, kterému se dneska budeme věnovat nese číslo 6 a týká se dos...

více informací

thumb

08.01.2021

Co je a jak funguje mentoring?

Mentoring se postupně etabluje nejen na poli univerzitním, ale také přímo v orga...

více informací

thumb

27.11.2020

IT bezpečnost ve světle pandemie

Koronavirové události letošního roku způsobily nejen to, že se většina možných a...

více informací

thumb

18.11.2020

Směrnice pro virtuální vzdělávání

Současná celosvětová epidemie viru COVID-19 přesunula způsob vzdělávání do onlin...

více informací

thumb
thumb
thumb