thumb


Nová směrnice ISO na zvládání klimatických změn

Směrnice ISO 14092:2020, Přizpůsobení se klimatickým změnám – Požadavky a doporučení při plánování adaptace pro lokální autority a komunity, má sloužit především všem autoritám činným na lokální úrovni při vytváření bezpečného a trvalé udržitelného prostoru, a to jak s ohledem na ekologickou i ekonomickou stránku daného regionu. Cílem je vytvoření stabilního prostředí odolného vůči klimatickým změnám.

 

Nešlo si nevšimnout, že současný stav klimatu stojí za více než pouhou pozornost. Nečekané změny počasí, sucha, povodně, požáry, rostoucí seznam hrožených druhů živočichů i rostlin, to vše mají na svědomí klimatické změny často vzniklé v důsledku činnosti člověka. Podle Světového ekonomická fóra (World Economic Forum) je dokonce prvních pět nejvýznamnějších hrozeb světové ekonomiky spojeno se změnami klimatu. Je evidentní, že pro zachování nejen ekosystému, ale i ekonomického fungování, musíme na změny klimatu vhodně reagovat.

 

Každý region čelí jiným klimatickým změnám, což reflektuje i nová směrnice ISO 14092:2020, která poskytuje autoritám na lokální úrovni podporu při zvládání různých druhů klimatických výzev. Jedná se především o přizpůsobování se změnám s ohledem na zranitelnost dané lokality, rizikům a jejich hodnocení včetně nastavení a prioritizaci dlouhotrvajících a hluboce zakořeněných enviromentálních problémů. ISO 14092 dále autoritám napomáhá při sestavování adaptačních plánů včetně jejich vhodné implementace.

 

Pro nastavení systému řízení dle řady ISO 14000 pošlete poptávku nebo napište.

Zdroj: ISO.org, článek ISO´s Climate-Smart Futur efor Local Governments and Communicties

thumb

21.09.2020

Zdraví v podání ISO standardů

V rámci postupného nahlížení na cíle udržitelného rozvoje podle Organizace spoje...

více informací

thumb

07.09.2020

ISO standardy a boj s hladem

Rozvojovým cílům definovaných Organizací spojených národů jsme se věnovali již v...

více informací

thumb

25.08.2020

Bezpečná elektrokola

Elektromobilita roste do nebeských výšin a elektrokola zažívají obrovský boom. N...

více informací

thumb

19.08.2020

Konec chudoby a ISO normy

První ze sedmnácti cílů trvale udržitelného rozvoje, které přijala OSN v rámci j...

více informací

thumb
thumb
thumb