thumb


Risk Scan - rizika ve vašich rukou

V současné době jsme se všichni přesvědčili, že nikdy není možné být připraven na 100% na všechny nečekané události. Jak však vylepšit svoji pozici v případě nehod? Jak odhalit včas incidenty a jak reagovat, aby i ty nejčernější události neměly na podnikání a fungování organizace fatální následky? Skvělým nástrojem pro zvládnutí incidentů je management rizik dle ISO 31000.

A právě na základech tohoto mezinárodního standardu je vybudován unikátní jednodenní sken rizik, s jehož pomocí dokážete snadněji překonat nečekané události. Samozřejmě si je nikdo nepřejeme, ale jak se říká, štěstí přeje připraveným a je lepší si nalít čistého vína, rizika a slabiny si připustit a umět s nimi pracovat než předstírat, že neexistují a pak být nemile překvapeni.

Buďte napřed a připravte se na nečekané událost s Riziko Scanem. Risk Scan je speciálním maticovým hodnocením rizik vytvořeným experty naší partnerské organizace Quality Austria a my jej s hrdostí používáme při počáteční analýze rizik před procesem poradenství. Díky správnému nastavení managementu rizik umí organizace lépe předvídat nečekané události. Ale i v případě, že nějaký incident nastane, dokáže organizace s efektivním a správně nastaveným systémem řízení rizik rychleji reagovat a včas vůči danému riziku zasáhnout.

Riziko Scan pracuje s 10 hlavními oblastmi metody RCM (Remote Control Module).

 1. rizika související s trhem
 2. rizika spojená s lidským faktorem
 3. obchodní rizika
 4. technická rizika
 5. právní rizika
 6. bezpečnostní rizika
 7. administrativní rizika
 8. společenská rizika
 9. enviromentální rizika a
 10. rizika související s informačními technologiemi

Pomocí uvedené metody 10 RCM dokážeme efektivně vyhodnotit silné a slabé stránky organizace. Výstupem počátečního hodnocení je matice rizik, jejíž znázornění jasně ukazuje, kde je organizace nejzranitelnější, tedy jaké z 10 skupin rizik je nutné věnovat nejvyšší pozornost.

Po samotném vyhodnocení nastupuje na řadu nastavení potřebných opatření, aby byla zjištěná rizika odstraněna, a to zcela či alespoň maximálně eliminována. Jak dlouho celý proces trvá? Samotné analýze je věnován jeden den, tedy osm hodin. Toto vyhodnocení probíhá na základě předem připraveného plánu přímo v organizaci a ve spolupráci s vrcholovým managementem. Po vyhodnocení následuje poradenská část, jejíž délka je velmi individuální a záleží nejen na oboru podnikání organizace, její velikosti a počtu zaměstnanců, ale také na zjištěných silných a slabých stránkách s ohledem na zkoumaná rizika. Obvykle se bude jednat o dva až tři dny.

Proces zavádění řízení rizik Risk Scan vypadá následovně:

 1. příprava plánu hodnocení a komunikace s vedením organizace ohledně nastavení
 2. analýza rizik
 3. vyhodnocení dat výstupů z analýzy
 4. projednání výstupů s top managementem organizace
 5. nastavení opatření pro eliminaci či zamezení vzniku rizik, která byla odhalena
 6. implementace opatření v praxi
 7. kontrola a vyhodnocení fungování zavedených opatření
 8. vydání potvrzení o absolvování Risk Scan

Krátká a účinná analýza rizik a její následné zpracování trvá jen pár dnů. Její pozitivní dopad však můžete pocítit několik let při nečekaných událostech, kdy získáte obrovskou konkurenční výhodu.

Investujte do budoucnosti své organizace a zdolejte s Risk Scanem nečekané nástrahy.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište nebo kontaktujte přes formulář.

thumb

06.08.2020

Nová směrnice ISO na zvládání klimatických změn

Směrnice ISO 14092:2020, Přizpůsobení se klimatickým změnám – Požadavky a doporu...

více informací

thumb

27.07.2020

Nová ISO 50004

V červnu 2020 byla vydána nová norma ISO 50004 udávající pokyny pro implementaci...

více informací

thumb

09.07.2020

5 důvodů proč být společensky odpovědní

Společenská odpovědnost, anglicky též corporate social responsibility (CSR), je ...

více informací

thumb

03.07.2020

4 tipy pro bezpečnost informací při home-office

Mnoho společností, u nichž to bylo možné, přešlo s ohledem na vývoj epidemie buď...

více informací

thumb
thumb
thumb