thumb


Směrnice pro virtuální vzdělávání

Současná celosvětová epidemie viru COVID-19 přesunula způsob vzdělávání do online a virtuálního světa. Virtuální realita je perfektním nástrojem, jak studentům a žákům navodit atmosféru vyučování, aniž by museli opustit své domovy a být vystaveni jakémukoliv nebezpečí.

Výhody využití virutální reality ve vzdělávání jsou patrné na první pohled. Na druhou stranu ale vzbuzuje virtuální realita i mnoho otázek. Jaké má psychické dopady? Jak může ovlivnit zrak a další fyzické vlastnosti? Jak zajistit pomocí virtuální reality skutečně efektivní, bezpečné a fungující vzdělávání?

Právě těchto aspektů si je vědoma i organizace ISO (International Organization for Standardization), která na současnou situaci ve vzdělávání reagovala mj. vydáním směrnice pro virtuální vzdělávání. Konkrétně se jedná o ISO/IEC TR 23842 a její dvě části.

ISO/IEC TR 23842-1, Informační technologie ve výuce, vzdělávání a tréninku – směrnice pro lidský faktor v obsahu virtuální reality – část 1: Kritéria využití virtuální reality, zmiňuje, na co se mají účastníci zaměřit při virtuálním vzdělávání. Jedním z cílů této směrnice je minimalizace nejasností panujících mezi skutečným, tj. reálným vzděláváním a tím virtuálním. Vedle toho směrnice slouží žákům a účastníkům vzdělávání jako nástroj pro efektivní využívání virtuální reality v rámci studijního procesu.

Druhá část směrnice ISO/IEC TR 23842-2, Informační technologie ve výuce, vzdělávání a tréninku – směrnice pro lidský faktor v obsahu virtuální reality – část 2: Kritéria k otázce, kdy tvořit virtuální obsah, slouží především producentům virtuálního obsahu s ohledem na zdraví budoucích studentů.

Vzhledem k tomu, že očekáváme celosvětově nárůst významu virtuální reality v procesech učení a vzdělávání, je nutné brát v potaz nejen efektivitu ale i zdraví všech zapojených osob. Odborníci se shodují, že kromě jasně viditelných aspektů a možných vlivů, například na zrak, je nutné věnovat pozornost také vedlejším možným dopadům jako jsou sociální izolace, problémy s rozpoznáváním reality a fikce apod.

Právě k zohlednění všech uvedených otázek slouží výše zmiňované části směrnice. Názory na možná rizika využívání moderní virutální reality ve výuce se mohou lišit. Na jednom se však shodují všichni, virtuální realita je budoucností vzdělávání.

Jak na efektivní online vzdělávání a vhodné nastavení podle ISO/IEC TR 23842? Kde začít a na co si dát pozor? Napište nám nebo zašlete poptávku pro další informace a vypracování nabídky.


Zdroj:

International Organization for Standardization, Putting  the Real Worls Back into Online Education, https://www.iso.org/news/ref2589.html

thumb

20.01.2021

ISO standardy a hospodaření s vodou

Další rozvojový cíl, kterému se dneska budeme věnovat nese číslo 6 a týká se dos...

více informací

thumb

08.01.2021

Co je a jak funguje mentoring?

Mentoring se postupně etabluje nejen na poli univerzitním, ale také přímo v orga...

více informací

thumb

28.12.2020

EMANNO? Cože EMA, NO? No přeci EMANNO!

Poslední dva roky jsme jako IQS – International Quality Services s.r.o. (IQS) sp...

více informací

thumb

27.11.2020

IT bezpečnost ve světle pandemie

Koronavirové události letošního roku způsobily nejen to, že se většina možných a...

více informací

thumb
thumb
thumb