thumb


7 tipů, jak na bezpečné pracoviště v době COVID-19

S postupným uvolňováním vládních opatření se vracejí i zaměstnanci zpět z home-officů na svá pracoviště. Jak může zaměstnavatel zajistit co nejbezpečnější prostředí a zabránit šíření koronavirové infekce? Podívejte se na sedm tipů odborníka na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

 

  1. Budování důvěry a rozsáhlá osvěta

Vedle vedoucích pracovníků jsou nyní velmi významným článkem také zaměstnanci zajišťující prevenci, jako například odborně způsobilé osoby nebo poskytovatelé pracovnělékařských služeb. Právě před nimi totiž leží nelehký úkol vybudování důvěry v bezpečné pracoviště. Zároveň je na těchto zaměstnancích také šíření pravdivých informací a nastavování potřebných opatření.

 

  1. Hodnocení rizik a přijetí odpovídajících opatření

V tuto chvíli je nejdůležitější správné vyhodnocení rizik, kterým jsou zaměstnanci v každodenním pracovním životě vystaveni. Teprve, když jsou hrozby správně identifikovány, je možné k nim přijímat potřebná opatření, aby byla rizika minimalizována či zcela odstraněna. Odpovědné osoby najdou výbornou oporu při nastavování opatření například v ISO 22301 (business kontinuity) či v ISO 45001 (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Skvělým nástrojem pro analýzu rizik je také jednodenní Risk Scan (více v článku Risc Scan - Rizika ve vašich rukou).

 

  1. Minimalizace kontaktu

Nákaza se nejvíce šíří kapénkami při přímém kontaktu dvou a více osob, proto je důležité omezit fyzický kontakt na minimum. Zde nadále platí možnost, co nejvíce využívat video- nebo telekonference místo osobních setkání apod.

 

  1. Technická opatření BOZP

Pokud není možné zamezit osobnímu kontaktu, jsou na řadě správná technická opatření. Jedná se o ochranné štíty, zajištění větších rozestupů mezi pracovníky, rozdělení zaměstnanců do skupin apod.

 

  1. Správná organizace dělá zázraky

V případě přijímání organizačních opatření nejsou stanovené žádné limity. Mohou se uplatnit rozdílné začátky pracovní doby (dle skupin zaměstnanců), dostatečné větrání prostor či zajištění větších rozestupů při poradách a dalších setkáních, není-li možné tyto uskutečnit např. pomocí videokonferencí.

 

  1. Osobní ochranné prostředky

Co by dříve v naší pracovní kultuře bylo považováno jako nemožné či neslušné se postupně etabluje jako standard, jedná se např. omezení podávání ruky při setkání či nošení roušky, ochranných štítů, masek nebo brýlí. Zároveň sem patří i důkladná dezinfekce rukou a pracovních prostor.

 

  1. Buďte příkladem

Nic nemůže mít takový pozitivní vliv jako správný příklad vedoucích zaměstnanců, co se týče dodržování nastavených opatření a používání ochranných pomůcek. Stejně tak má být nějakým způsobem penalizováno, když nebudou zaměstnanci nastavená pravidla dodržovat.

 

Hladký návrat do práce přeje tým IQS-International Quality Services.

thumb

06.08.2020

Nová směrnice ISO na zvládání klimatických změn

Směrnice ISO 14092:2020, Přizpůsobení se klimatickým změnám – Požadavky a doporu...

více informací

thumb

27.07.2020

Nová ISO 50004

V červnu 2020 byla vydána nová norma ISO 50004 udávající pokyny pro implementaci...

více informací

thumb

09.07.2020

5 důvodů proč být společensky odpovědní

Společenská odpovědnost, anglicky též corporate social responsibility (CSR), je ...

více informací

thumb

03.07.2020

4 tipy pro bezpečnost informací při home-office

Mnoho společností, u nichž to bylo možné, přešlo s ohledem na vývoj epidemie buď...

více informací

thumb
thumb
thumb