thumb


Co je a jak funguje mentoring?

Mentoring, či také mentorink, se postupně etabluje nejen na poli univerzitním, ale také přímo v organizacích, ať již externí nebo interní formou. Jak funguje? Odkud se vzal a proč je pro spoustu z nás skvělým nástrojem? Podívejme se s našimi mentory, odborníky a kouči na mentoring zblízka.

 
Co je to mentoring?

Mentoring je profesionálním vztahem dvou osob, které si navzájem důvěřují. Jedná se o spolupráci one2one, tedy jeden na jednoho. Vztah je čistě individuální a v tomto ohledu také vždy jedinečný. V neposlední řadě je nutné zmínit, že jsou si obě dvě zapojené osoby rovné. S mentorinkem se můžeme setkat na vysokých školách, které se snaží touto formou spojovat své studenty s odborníky z praxe, ale také přímo v organizacích. V druhém uvedeném případě pak existuje možnost buď interního mentoringu nebo externího se zapojením odborníka mimo danou organizaci.

 

Jaké jsou hlavní cíle mentoringu?

Hlavním cílem mentoringu je předávání zkušeností, a to nejen odborných, ale i manažerských soft skills potřebných pro výkon dané pozice, povolání či činností. Celý proces mentoringu probíhá většinou na pracovišti, takže k předávání know-how dochází přímo v praxi.

 

Jak mentoring funguje?

Profesně zkušenější, často také starší a kariérově výše postavený mentor přímo v praxi pracuje s méně zkušeným, někdy i začínajícím kolegou (menteem). Mentor předává mentorovanému zkušenosti a dává mu zpětnou vazbu na jeho práci. Poznatky mentora mentee ocení u projektů krátkodobé i dlouhodobé povahy. Mentor svým působením a praxí napomáhá menteemu zvládat pro něj novou agendu, nastavování systému, procesů či provádění analýz a mnoho dalšího. Nesmíme ale zapomenout, že se jedná, jak bylo už zmíněno, o vztah dvou rovnocenných osob a působení není jen směrem od mentora k menteemu, ale i obráceně. Mentor ze spolupráce s menteem může získat nové impulsy, nápady a pohledy na danou problematiku.

 

Kdo může být mentorem?

Mentorem může být osoba vybraná interně z dané organizace nebo se může jednat o externistu. Každá z variant má své výhody i nevýhody. Je-li vybrán někdo z interního týmu, má také větší přehled o fungování organizace a disponuje mnohdy i neveřejnými a citlivými informacemi. Naopak, pokud vybereme externího mentora, je nesvázaný pravidly, více nezávislý a často tak přinese více nových pohledů a řešení. Navíc si v případě externisty můžeme zvolit opravdu zkušeného odborníka s bohatými znalostmi často i napříč obory.

 

Pro koho je mentoring vhodný?

Dá se říci, že prakticky pro všechny, kteří mají zájem se odborně rozvíjet pod vedením zkušenějšího mentora. Naopak, z pohledu mentora poskytuje mentoring možnost čerpat inspiraci a nápady. Mentoring je tedy skvělý pro podporu motivace a rozvoje obou zapojených osob. Ideálně a dobře nastavený firemní mentoring má pro společnost mnoho výhod. Dokáže totiž efektivně podporovat týmového ducha, rozvíjet spolupráci a pozitivní atmosféru. V konečném důsledku zaměstnanci díky mentoringu méně tíhnou k fluktuaci a celá organizace je stabilnější.

 

Jaký je rozdíl mezi mentoringem a koučinkem?

Mentoring je založený na zkušenostech v daném oboru, které jsou předávány dále. Zde vidíme, že je klíčová právě znalost oboru, kde mentor i mentee působí. Naopak v případě koučinku vůbec není nutné, aby kouč měl jakékoliv know-how z oblasti, v níž se koučovaný pohybuje. Kouč totiž nepředává zkušenosti a znalosti jako mentor, nýbrž funguje jako jakýsi průvodce. Kouč klade otázky, díky kterým napomáhá koučovanému najít pro něj tu správnou cestu. Mentor naopak vede a ukazuje vhodná řešení, zlepšení a možnosti.

O koučinku se podrobněji v našem rozhovoru s profesionální koučkou Markétou.

 

Chcete se dozvědět více o možnostech mentoringu i koučinku? Napište nám nebo zašlete poptávku, rádi se s Vámi o naše znalosti podělíme a najdeme správnou cestu rozvoje i pro Vás a Vaši společnost.                                                                                                    

thumb

20.01.2021

ISO standardy a hospodaření s vodou

Další rozvojový cíl, kterému se dneska budeme věnovat nese číslo 6 a týká se dos...

více informací

thumb

08.01.2021

Co je a jak funguje mentoring?

Mentoring se postupně etabluje nejen na poli univerzitním, ale také přímo v orga...

více informací

thumb

27.11.2020

IT bezpečnost ve světle pandemie

Koronavirové události letošního roku způsobily nejen to, že se většina možných a...

více informací

thumb

18.11.2020

Směrnice pro virtuální vzdělávání

Současná celosvětová epidemie viru COVID-19 přesunula způsob vzdělávání do onlin...

více informací

thumb
thumb
thumb