thumb


Co je a jak funguje mentoring?

Mentoring, či také mentorink, se postupně etabluje nejen na poli univerzitním, ale také přímo v organizacích, ať již externí nebo interní formou. Jak funguje? Odkud se vzal a proč je pro spoustu z nás skvělým nástrojem? Podívejme se s našimi mentory, odborníky a kouči na mentoring zblízka.

 
Co je to mentoring?

Mentoring je profesionálním vztahem dvou osob, které si navzájem důvěřují. Jedná se o spolupráci one2one, tedy jeden na jednoho. Vztah je čistě individuální a v tomto ohledu také vždy jedinečný. V neposlední řadě je nutné zmínit, že jsou si obě dvě zapojené osoby rovné. S mentorinkem se můžeme setkat na vysokých školách, které se snaží touto formou spojovat své studenty s odborníky z praxe, ale také přímo v organizacích. V druhém uvedeném případě pak existuje možnost buď interního mentoringu nebo externího se zapojením odborníka mimo danou organizaci.

 

Jaké jsou hlavní cíle mentoringu?

Hlavním cílem mentoringu je předávání zkušeností, a to nejen odborných, ale i manažerských soft skills potřebných pro výkon dané pozice, povolání či činností. Celý proces mentoringu probíhá většinou na pracovišti, takže k předávání know-how dochází přímo v praxi.

 

Jak mentoring funguje?

Profesně zkušenější, často také starší a kariérově výše postavený mentor přímo v praxi pracuje s méně zkušeným, někdy i začínajícím kolegou (menteem). Mentor předává mentorovanému zkušenosti a dává mu zpětnou vazbu na jeho práci. Poznatky mentora mentee ocení u projektů krátkodobé i dlouhodobé povahy. Mentor svým působením a praxí napomáhá menteemu zvládat pro něj novou agendu, nastavování systému, procesů či provádění analýz a mnoho dalšího. Nesmíme ale zapomenout, že se jedná, jak bylo už zmíněno, o vztah dvou rovnocenných osob a působení není jen směrem od mentora k menteemu, ale i obráceně. Mentor ze spolupráce s menteem může získat nové impulsy, nápady a pohledy na danou problematiku.

 

Kdo může být mentorem?

Mentorem může být osoba vybraná interně z dané organizace nebo se může jednat o externistu. Každá z variant má své výhody i nevýhody. Je-li vybrán někdo z interního týmu, má také větší přehled o fungování organizace a disponuje mnohdy i neveřejnými a citlivými informacemi. Naopak, pokud vybereme externího mentora, je nesvázaný pravidly, více nezávislý a často tak přinese více nových pohledů a řešení. Navíc si v případě externisty můžeme zvolit opravdu zkušeného odborníka s bohatými znalostmi často i napříč obory.

 

Pro koho je mentoring vhodný?

Dá se říci, že prakticky pro všechny, kteří mají zájem se odborně rozvíjet pod vedením zkušenějšího mentora. Naopak, z pohledu mentora poskytuje mentoring možnost čerpat inspiraci a nápady. Mentoring je tedy skvělý pro podporu motivace a rozvoje obou zapojených osob. Ideálně a dobře nastavený firemní mentoring má pro společnost mnoho výhod. Dokáže totiž efektivně podporovat týmového ducha, rozvíjet spolupráci a pozitivní atmosféru. V konečném důsledku zaměstnanci díky mentoringu méně tíhnou k fluktuaci a celá organizace je stabilnější.

 

Jaký je rozdíl mezi mentoringem a koučinkem?

Mentoring je založený na zkušenostech v daném oboru, které jsou předávány dále. Zde vidíme, že je klíčová právě znalost oboru, kde mentor i mentee působí. Naopak v případě koučinku vůbec není nutné, aby kouč měl jakékoliv know-how z oblasti, v níž se koučovaný pohybuje. Kouč totiž nepředává zkušenosti a znalosti jako mentor, nýbrž funguje jako jakýsi průvodce. Kouč klade otázky, díky kterým napomáhá koučovanému najít pro něj tu správnou cestu. Mentor naopak vede a ukazuje vhodná řešení, zlepšení a možnosti.

O koučinku se podrobněji v našem rozhovoru s profesionální koučkou Markétou.

 

Chcete se dozvědět více o možnostech mentoringu i koučinku? Napište nám nebo zašlete poptávku, rádi se s Vámi o naše znalosti podělíme a najdeme správnou cestu rozvoje i pro Vás a Vaši společnost.                                                                                                    

thumb

09.12.2021

Compliance online workshop

Partnerská organizace Quality Austria si pro Vás hned v lednu připravila online ...

více informací

thumb

10.11.2021

TISAX online workshop

Naše partnerská organizace Quality Austria připravila ve spolupráci s námi zdarm...

více informací

thumb

26.08.2021

Energetický management jako udržitelný cíl OSN

Po delší odmlce se opět vracíme s tématem cílů trvale udržitelného rozvoje pod h...

více informací

thumb

16.04.2021

Online WS Agile|Scrum|Kanban

Online workshop zdarma Metody plánování Agile | Scrum | Kanban

více informací

thumb
thumb
thumb